• Danh Mục : Khách sạn
  • Vị trí : Hồ Chí Minh
  • Năm : 2015
nội thất khách sạn
căn hộ cho thuê
căn hộ cho thuê
nội thất khách sạn
căn hộ cho thuê
căn hộ cho thuê

B&B HOTEL

KHÁCH SẠN B&B

R4-88, Hưng Phước 1, PMH, Quận 7, Tp.HCM

Khách hàng  :  Công ty bất động sản B&B
Nhiệm vụ : Thiết kế nội thất
Diện tích : 200m2
Hoàn thành :  2015

 

 

Copyright Content