• Danh Mục : Khách sạn
  • Vị trí : Hội An
  • Năm : 2013
nội thất khách sạn Indochine
nội thất khách sạn Indochine
nội thất khách sạn
nội thất khách sạn Indochine
nội thất khách sạn Indochine
nội thất khách sạn

Indochine HoiAn Riverside Hotel

KHÁCH SẠN ĐÔNG DƯƠNG – HỘI AN

87 Cửa Đại, Cẩm Sơn, Hội An, Quảng Nam

 

Khách hàng     :  Tư nhân
Nhiệm vụ          : Thiết kế nội thất
Diện tích           : 1000m2
Hoàn thành      :  2013

Copyright Content