• Danh Mục : Nhà hàng
  • Vị trí :
  • Năm : 2022
Nội thất nhà hàng Thái
Nội thất nhà hàng Thái Kindee gastropub
Nội thất nhà hàng Thái Kindee
Nội thất nhà hàng Thái
Nội thất nhà hàng Thái
Nội thất nhà hàng Thái Kindee
Nội thất nhà hàng Thái
Nội thất nhà hàng Thái Kindee gastropub
Nội thất nhà hàng Thái Kindee
Nội thất nhà hàng Thái
Nội thất nhà hàng Thái
Nội thất nhà hàng Thái Kindee
NHÀ HÀNG THÁI KINDEE

NỘI THẤT NHÀ HÀNG THÁI KINDEE

39A Cô Bắc, Quận 1, HCM

Khách hàng        : Nam Khuất
Nhiệm vụ            : Thi công lắp đặt nội thất
Diện tích             : 250m2
Hoàn thành        : 2022

Tổng thầu thi công lắp đặt hoàn thiện.
Toàn bộ
Kiến trúc
Bệnh viện - Y tế
Khách sạn - Nhà Hàng
Nhà ở
Văn phòng
Showroom