• CATEGORY : Nhà hàng
  • LOCATION : Phnompenh
  • YEAR : 2016
  • CREATIVE DIRECTOR :
  • VISUALIZATION :
khu vui chơi trẻ em urban space
ourdoor palyground
khu vui chơi trẻ em urban space
khu vui chơi trẻ em urban space
khu vui chơi trẻ em urban space
khu vui chơi urban space
khu vui chơi trẻ em urban space
quán cafe đẹp urban space
quán cafe urban space
quán cafe đẹp urban space
quán cafe đẹp urban space
khu vui chơi trẻ em urban space
ourdoor palyground
khu vui chơi trẻ em urban space
khu vui chơi trẻ em urban space
khu vui chơi trẻ em urban space
khu vui chơi urban space
khu vui chơi trẻ em urban space
quán cafe đẹp urban space
quán cafe urban space
quán cafe đẹp urban space
quán cafe đẹp urban space

URBAN SPACE PLAYGROUND & COFFEE

URBAN SPACE PLAYGROUND & COFFEE

Toul Kork, Phnompenh, Cambodia

Khách hàng  :  Tư Nhân
Hạng mục     :   Thiết kế nội thất
Diện tích       :   1600m2
Hoàn thành  :  2016

Toàn bộ
Kiến trúc
Nội Thất
Bệnh viện - Y tế
Khách sạn - Nhà Hàng
Nhà ở
Văn phòng
Showroom
error: Content is protected !!