• Danh Mục : Y tế
  • Vị trí : Tp.Hồ Chí Minh
  • Năm : 2016
nha
phòng vi sinh nội thất
Hàng lang sạch phòng mổ
nha khoa dr.Hung - bệnh viện worldwide
nha khoa dr.Hung
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
nha
phòng vi sinh nội thất
Hàng lang sạch phòng mổ
nha khoa dr.Hung - bệnh viện worldwide
nha khoa dr.Hung
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide
bệnh viện thẩm mỹ worldwide

WORLDWIDE BEAUTY & DENTAL HOSPITAL

NHA KHOA DR.HUNG – BỆNH VIỆN WORLDWIDE

244a Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.HCM

Khách hàng  :  C.Ty CP Bệnh viện PTTM RHM Worldwide
Nhiệm vụ : Thiết kế và thi công nội thất
Diện tích : 1800m2
Hoàn thành :  2016

Nha khoa Dr.Hung – Bệnh viện WorldWide được NQT thiết kế và thi công toan bộ theo tiêu chuẩn của Bộ y tế. Bệnh viện được trang bị với hệ thống phòng mổ cao cấp bao gồm điện cách ly, lọc khí sạch áp lực dương (đạt tiêu chuẩn class 10.000 của CDC Mỹ), vật liệu kháng khuẩn, cửa tự động…

 

 

Copyright Content